UAG : les lycées Lama-Prévot et Melkior-Garré bloqués
Soutenez la presse écrite et France-Guyane : >ABONNEZ-VOUS !

UAG : les lycées Lama-Prévot et Melkior-Garré bloqués

T.F, P.R.
Afin de soutenir les étudiants de l'UAG, une centaine d'élèves s'est positionnée devant le lycée Lama-Prévot de Rémire-Montjoly, ce mercredi matin.
Afin de soutenir les étudiants de l'UAG, une centaine d'élèves s'est positionnée devant le lycée Lama-Prévot de Rémire-Montjoly, ce mercredi matin. • T.F
Une centaine d'élèves s'est positionnée dès 6 heures, ce mercredi matin, devant le lycée Lama-Prévot de Rémire-Montjoly. Une manifestation dont le but est de soutenir le mouvement des étudiants de l'université. Les lycéens ont, dans un premier temps, barré la route qui passe devant l'établissement. L'intervention des gendarmes les a contraint à réduire l'ampleur de leur barrage.

Celui-ci s'est alors matérialisé par un empilement de pneus devant l'entrée du parking du lycée. Les manifestants, vêtus de rouge et de noir, ont ensuite pris place sur l'esplanade.

À Cayenne, l'accès au lycée Melkior-Garré était également bloqué ce matin par les élèves en soutien aux étudiants de l'UAG :


De leur côté, après la réussite de la première marche de soutien hier, l'intersyndicale enseignante et le collectif étudiants organisent un "Grand Meeting" demain (jeudi 17) aux Palmistes, à partir de 19h. Une seconde marche de soutien est également organisée vendredi 18 à Cayenne, à 8h, au départ du stade de Baduel. 

Enfin, lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue hier en fin d'après-midi, le collectif a lancé un appel aux élus du Conseil d'Administration de l'Université Antilles Guyane, afin qu'ils démissionnent de ce conseil, afin de démontrer qu'ils ne "cautionnent pas le mode de gouvernance de l'UAG". 
 
 
Communiqué du MDES à l'attention de Raphaël Confiant

" Cayenne, le 16 octobre 2013

ALE LAVE TO PYE, RAFAYEL!!
BABUN MOFU E KII BABUN, GO WACHI YU FUTU!!
Palò lòvri pou mouché RAfayèl Kònfyan
Mouché Kònfyan,
Si ou té doumandé eskiz tousenpléman, mo pa té ké pran tan ékri ou. Oun moun, so lang ké so lanmen pouvé dépasé so lidé. I ka eskizé, nou ka eskizé li.
A pa sa ou fè. Ou ka kòntinwé di ké ékri ki moun Lagwiyann ki ka briga pou liniversité-a yé tèbè, kouyon ké rasis. Ou ka pézé asou zafè rasis-a épi ou ka di yé ka swiv lidé mouché Jules Linguet mété annan so liv.
Problenm i gen a ki sa moun ka briga pou liniversité-ya, a gwiyané ké moun ki pa gwiyané, étidjan, profésò, administratif ké ròt moun ankò. A pa dé (2) moun, a bon moso di nou popilasyon ki organizé pou sa zafè-a. San kònté tousa ki dibout déyè yé, i té gen pròch 2000 moun annan lari Kayenn bonmanten-an 15 oktobr 2013.
A sa ou marké annan mèl ou voyé bay ou kanmarad, nou kònnèt li kréyòl, é a sa ou ka kòntinwé ékri ankò. Kidonk a byen roun pèp ou ka jouré.
Si a té pronmyé fwè ou té ka antré annan kòzé gwiyané-ya, nou pa té ké pran tan ékri ou. Oun moun, so kò pouvé tronpé l’. I ka eskizé, nou ké eskizé li.
Elas sa ka fè trwazyenm kòu !
Pronmyé fwè-a a té pou Rektora-a an 1996. Ou té antré annan oun konba san baton. Konsidiré Gwiyané-ya pa té divèt séparé di Akakémi Antiy-gwiyann, kisasa, kisasa…Finalman nou pran nou bagaj. Lagwadlòup profité pou doumandé sopa. Fransé-ya fè nou péyé l’an 1997. Nou frè martiniké ké gwadoupéyen bay nou lanmen. Atchwelman, alé di roun moun nou pa té divèt briga pou Rektora LAGWIYANN!!!.
Dézyenm kou-a a té pou lagrèv étidjan 2008 a. Ou té annan profésò l’IAG ki té ka di LAGWIYANN pa divèt soti di Liniversité. Nou chak nou trop piti pou nou séparé. Gadé Westindiz kifason yé ka roulé. Menm pou palé ké fransé-ya miyò nou rété ansanm, kisasa, kisasa… Finalman étidjan-yan trapé roun zafè otonomi. Mé jodla i ka sanblé i fonn !
Atò-a, mè ou ankò ka mété oukò antravè di nou chimen, anplis ou ka jouré nou ! E ou pa prézidan, nou pa doumandé ou annyen, nou pa nonmen ou non.
Lala-a, a pou nou di ou : « tout jwé a jwé, kasé bwa a gogo makak a pa jwé !! »
A pou roun moun dibout pou di ou : « rété trankil, a roun bon rémèd… ».
A pousa mo ka ékri ou pou di ou kònsa véyé sa ou ka di, véyé sa ou ka ékri. « An kout lang pi fò ki an kout lans » a zòt menm ka di sa. Nou menm pouvé di ou « dilò tonbé pa ka ranmasé ».
Kidonk, roun moun ki rivé kòté ou rivé, gran ékriven, gran mèt kréyòl, roun moun bokòu annan nou té ké poté anlè, ou pa pouvé mété oukò annan sa sitiasyon-an.
Kisa ké pasé dapré ou ? kimoun, até LAGWIYANN, ké pouvé grinyen bay ou apré sa nou wè ou ka di asou nou, déyé nou do. kimoun ?? Ou ka di moun-yan pa gen nivo, yé pa ké trapé pos, ou ka jouré yé, ou ka testé pou di yé rasis, yé zénofob,ou ka di a pa tout moun ou jouré a oun ran ounso . Ou ka kòntinwé di Gwiyané-ya pa divèt gen yé liniversité. Ou boulé tout ou kart …

Bò di zafè zénofòb-a. Pyèsmoun asou latè-a pa pouvé gadé roun gwiyané an mitan so kòkòwéy pou di li i zénofòb. Pésonn. I ké di sa déyé nou do, pa divan nou. A renki rousouvwè gwiyané ka rousouvwè moun ka soti kòté yé ka soti pou vini sasé lavi kòté nou. Yé tout ka trapé plas, pos, pos politik, tout sa roun moun pouvé gen asou latè. E nou ka viv byen ké yé tout. Pa gen ròt kòté sa ka pasé chwit kòu isi-a.
Ou pé ké anpéché moun voyé pyé lò yé ka santi présyon-an tro fò. Ou pé ké anpéché moun fè lakronik. I gen sa ki fè chanté asou sentlisyen « limonad ké dipen, anglé débarké », i pa gen nasyon gwiyanè pibyen ké yé pasé sentlisyen !! Ou pé ka anpéché moun charadé , a kònsa yé aplé martiniké ki maron montang Pélé-a :  « Do boulé », pas a chalò volkan-an ki fè yé rivé kayenn. Nou bay yé latè, lòvri kònmin Monjoli pou yé, fè estati. Jouk jodla martiniké ké gwiyanen ka kontré, swè martinik, swè lagwiyann pou priyè, palé, pou yé pa bliyé kouman roun idé ròt.
Mo pa ka menm palé di ròt kònba koté pép gwiyané-a montré kouman i ka mété solidarité divan, kouman i ka défann moun kiséswa yé nasyon.
A pa nou fot si Mouché Dorville sa roun Gwadloupéyen ké mouché Fotsin sa roun Afriken ! Nou pa mélé ké koté yé soti, dipi yé fè yé travay byen. Moun liniversité-ya voté bay yé, jodla yé anflé ké yé, yé pa lé wè yé . A pa pronmyé fwè sa ka fèt . A pa yé nasyon moun-yan ka réproché a yé travay !! yé di sa toupatou, laradjo, latélé. Koté ou fika-a ou konnèt pasé moun-yan sa ka siporté ? Kou a ou kolèg profésò ou pa ka tandé. Ou miyò di a rayi moun-yan rayi yé !!.
Enben, nou pa lé pyésmoun bay nou pyès léson asou zénofobi. Pyés, pyès, pyès. Gadé divan ou lapòt, gadé divant zòt lapot épi « rété trankil a roun bon rémèd ».
Ou ka ékri mouché zandronis pou di li tèlman Gwiyanè mové préfè-a oblijé mété gardkòr òbò martiniké pou gwiyané pa blésé yé. Lésé mo pibliyé sa annan lari Kayenn pou ou tandé sa moun ké di. Ou di ou ka vini kayenn tanzantan, véyé ou pa pran dé bikòk ké sa parol-a ! Protchirè Bek té ka dansé koté Nana an 1998, nou pa piké l’, a 2 profésò liniversité ka vini négosyé nou ké baré annan lari !!! mé kimoun zòt sa pou nou okipé di zòt kònsa ! Désann timoso, désann. Bagaj-a ka monté a ou tèt. Désann moso.

Pou zafè liniversité-a. Mo chèr mouché, di kou nou gangan-yan, ki ou lé, ki ou palé, nou ké gen nou liniversité. A nou sa ka gadé. Pa benzwen gen lapenn pou nou, nou wonm ké fanm pou noukò. Grémési, souplé. Lésé nou fè nou bagaj, nou pa ka antré annan oupa. Lagwiyann a roun gran péy, i ka fè grando Portigal. Nou gen 350000 moun. Lanmotché pa gen 20 lannen asou yé tèt. Chak lannen nou popilasyon ka pran 4-6%. Lagwiyann pa ni an frans, ni an Erop. Nou ka fè parti di plato Lagwiyann-yan ansanm ké lès di Vénézwéla, Gwiyana, Sirinam, ké Norwès Brésil. Nou byen ka bordé ké lakarayib, mé sirtou, nou sidamériken, amazonyen. Ou menm, ou a 2000 km, lésé nou fè nou bagaj, mo chèr mouché. Di Lafrans mersi ki fè si nou ka fofilé ké ou konsa. Sélon rézilta lagèr éropéyen-yan fè isi-a, pitèt a ké barbadjen, périvyen swè Dominiken nou té ké tchenbémen. Alòr, lésé nou fè nou chimen, mo chèr mouché. Pa mété oukò antravè souplé, grémési.
Kanta pou mouché Jules linguet, lésé mouché-a bat so mizé. Sa ka fè 10 lannen so liv soti. Moun voyé pyé pas journal Ròt kòzé té doumandé moun alé li sa liv-a. Artik Mouché Paradi ka daté di 2003. Pa antré annan nou zafè. Nou pa ka boulé liv isi-a. Moun-an Gwiyané, i ékri roun liv pou bay so lidé asou zafè kréyòl annan nou péy-ya. I gen drwè. A pa tout bagaj ka bon pou tout moun lò roun moun ka ékri. Sa ki pa dakò gen drwè pa dakò. Mè a pou li liv-a, a pou li tout, pou ou vé pran sa ki bon pou ou. A konsa déba-a fèt isi-a. Ròt moun kritiké li osi. I réponn. A konsa nou ka fè. I ja gen 10 lannen. Mouché-a pa sa ou kòrparans, i pa annan pyès asosyasyon, pyès parti politik, i fè so liv, i gen rézon, nou ké défann so drwè di ékri bay so pèp. Bon, mé a pa sa ki tout ! Ou ka di mouché Zandronis konsa Laurent Linguet sa pitit mouché Jules Linguet. Kisa sa lé di ? Papa-a mété so lidé annan disan so timoun ? Mouché Laurent Linguet pa gen sopa tèt, sopa lespri ? A grannom-an ka dirijé l’ ? Epi Laurent menm ka vlopé tout larestan moun liniversité-ya ké lidé so papa. Talò ou ké di nou papa-a pyay yé tout !!
Non, mouché Konfyan, ou ka poté non-an mé nou pa pouvé fé ou konfyans ankò. Ou di tròp, ou ékri tròp.
Pou fini, sa byen tris. Fransé-ya divèt ka bat lanmen lò yé ka gadé ou ka jouré nou, ka testé ké nou. Yé pa benzwen la, ou ja ka fè travay-a. Martiniké ké gwadlòupéyen nou zanmi-yé divèt ronté ou.
Oun sèl bèt nou pouvé di ou ankò, nou tout ansanm, tout moun lagwiyann tout nasyon :
« SOTI LA, RAFAYEL, ALE LAVE TO PYE !»
"


Le Secrétaire Général,
Fabien CANAVY

M.D.E.S.
Mouvement de Décolonisation et d’Emancipation Sociale
Parti politique créé en novembre 1991